Přebory Brna v bleskovém šachu

A. Družstva   úterý 19.4.2016

 • Startují čtyřčlenná družstva s možností 2 náhradníků
 • Právo účasti : Bez omezení v jedné skupině.
 • V případě účasti nad 20 družstev. Budou dvě skupiny a družstva budou nasazena podle loňského umístění.
 • Startovné : 50,- Kč za jedno družstvo.
 • Hodnocení : Olympijské – skóre, zápasové body 2-1-0, vzájemné utkání, výsledek s prvním, druhým atd., los.
 • Ceny : 1.000, 600, 400 Kč.

B. Jednotlivci  úterý 26.4.2016

 • Systém : Švýcarský systém na 11-15 kol (podle počtu účastníků).
 • Startovné : 30,- Kč za hráče.
 • Hodnocení : Body, Bucholz cut-1, Bucholz, los.
 • Ceny : 800, 500, 300 Kč.

C. Společná ustanovení

 • Tempo : 2x 5 min.
 • Místnost : Klubovna Lokomotivy v areálu školy na Staňkové.
 • Právo účasti : Hráči registrovaní nebo hostující v brněnských klubech v sezóně 2015-2016.
 • Harmonogram : Prezentace – 17,00 – 17,45 hod., 1. kolo – 18,00 hod.
 • Typ přílohy : V turnajích bude uplatněna Příloha pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach – viz níže
 • Rozhodčí : Bronislav Chmelíček & kol.
 • Kontakt : Bronislav Chmelíček, tel. 725 392 685, e-mail: bchmelicek@gmail.com
 • Materiál : Vysílající oddíl dodá jedny jdoucí šachové hodiny pro každého svého lichého hráče.
 • Čekací doba : 5. minut pro první kolo

 

PŘÍLOHA PRAVIDEL ŠACHU ŠSČR PRO RAPID A BLESKOVÝ ŠACH

A. Rapid šach

A1. V partii rapid šachu musí hráč dokončit všechny své tahy ve stanoveném čase, který činí nejméně 10 minut a méně než 60 minut pro každého hráče nebo, hraje-li se s přídavkem času, v takovém čase, aby počáteční čas + 60krát přídavek činil nejméně 10 minut a méně než 60 minut pro každého hráče.

A2. Hráči nemusí tahy zapisovat.

A3. Platí Turnajová pravidla Pravidel šachu FIDE, pokud nejsou upravena jinak následujícími Pravidly rapid šachu:

a. Jestliže oba hráči dokončili 10 tahů:

1. nelze změnit nastavení hodin, s výjimkou případů kdyby došlo k narušení časového harmonogramu soutěže.

2. nelze reklamovat nesprávné postavení kamenů a orientaci šachovnice. V případě nesprávného umístění krále nelze dělat rošádu. V případě nesprávného umístění věže nelze dělat rošádu s touto věží.

b. Rozhodčí uplatní článek 4 (Provedení tahu) pouze na žádost jednoho nebo obou hráčů.

c. Nepřípustný tah je dokončen až po spuštění soupeřových hodin. Soupeř je pak oprávněn reklamovat, že hráč provedl nepřípustný tah před tím, než sám provede tah. Pouze po takové reklamaci může rozhodčí zasáhnout. Jestliže jsou však oba králové v šachu nebo není dokončena proměna pěšce, rozhodčí podle možností zasáhne.

d.

1. Praporek se považuje za spadlý, když tento fakt oprávněně reklamuje jeden nebo oba hráči.

2. Hráč reklamuje svou výhru na čas tak, že zastaví oboje hodiny a informuje rozhodčího.

Rozhodčí nesmí na pád praporku upozornit, může tak však učinit v případě pádu obou praporků.

Reklamace je úspěšná za předpokladu, že po zastavení hodin je praporek reklamujícího hráče nahoře a soupeřův praporek je spadlý.

3. Jestliže oba praporky spadly jak je popsáno v 1 a 2, rozhodčí vyhlásí, že partie skončila remízou.

B. Bleskový šach

B1. V partii bleskového šachu musí hráč dokončit všechny své tahy ve stanoveném čase, který činí méně než 10 minut pro každého hráče nebo, hraje-li se s přídavkem času, v takovém čase, aby počáteční čas + 60krát přídavek činil méně než 10 minut.

B2. Platí:

a. Hra se řídí pravidly rapid šachu podle přílohy A, pokud nejsou těmito Pravidly bleskového šachu upravena

b. Nepoužije se příloha G Pravidel šachu FIDE a článek A3.c této přílohy.

c. Nepřípustný tah je dokončen po spuštění soupeřových hodin. Soupeř je pak oprávněn reklamovat výhru dříve, než provede svůj tah. Jestliže však soupeř nemůže dát mat hráčovu králi žádnou posloupností přípustných tahů, pak je hráč oprávněn reklamovat remízu dříve, než provede svůj tah. Jakmile soupeř provede tah, nelze nepřípustný tah opravit, pokud se hráči vzájemně nedohodnou jinak bez zásahu rozhodčího.