Bleskový den Mirka Jurky 2017 (4.ročník)

Název:        Bleskový den Mirka Jurky
Termín:       sobota 3.6.2017
Místo:         Brno, FAST VUT, Veveří 331/95
Tempo:       2×5 minut nebo 2×3 minuty + 2 vteřiny / tah (dle hlasování u prezence)
Systém:      švýcarský na 15 kol se zápočtem na FIDE Blitz Elo
Přihlášky:   do 31.5.2017
Startovné:  100 Kč pro všechny (nepřihlášení 150 Kč)
Ceny:          mnoho cen v několika kategoriích
Kontakt:     Neklan Vyskočil – neklanv@seznam.cz; 774 256 842
Web:           http://www.skduras.cz
Rozhodčí:  Kateřina Šmajzrová

Více na webu šachového klubu Duras Brno.

Další smutná zpráva – úmrtí hráče

Oznamujeme, že zemřel Zdeněk Pechan. Bylo to po zápalu plic, který dostal v nemocnici, kde byl na plánované operaci srdce (ta ještě dopadla dobře).

Zdeněk byl jedním ze zakládajících členů Univerzity, trenér mládeže, několikaletý kapitán, předseda i v posledních letech čestný představitel klubu.

Smuteční rozloučení se koná v pondělí 3.dubna 2017 ve 13:15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.