Přebor JmŠS v rapid šachu

Místo a termín: Besední dům – Malý sál, Jana Šoupala 4, Vyškov, sobota 23. 4. 2016

Přihlášky: do 16. 4.2016, výhradně el. poštou na e-mail: radka.slepankova@seznam.cz Info. mob: 730 900 559

Soupiska: obsahuje pět hráčů a maximálně jednoho náhradníka. Hráči jsou seřazeni podle pořadí, v jakém budou za družstvo hrát. Soupisku pošlete společně s přihláškou na kontaktní adresu

Právo účasti: Pětičlenná družstva složená výhradně z hráčů téhož registrovaného v JmŠS. Je povolen start jednoho cizince nebo jednoho hosta v družstvu, pokud je tento cizinec, resp. host na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 2015 – 2016. Všichni hráči družstva musí být registrovanými aktivními hráči ŠSČR.

Prezence: 8:45 – 9:15 hod., 1. kolo v 9:30 hod., předpokládané ukončení v 16:30

Vklad: 200,- Kč za družstvo, pro nepřihlášené účastníky se vklad zvyšuje o 100Kč.

Ředitel turnaje: Rudolf Šperka
Hlavní rozhodčí: Radka Slepánková, II. tř.
Pomocný rozhodčí: Stanislav Vémola, II. tř.

Tempo: 2 x 20 min. + 5 s/tah na partii bez zápisu, nebo dle počtu přihlášených účastníků.

Systém:  švýcarský systém na 7 kol, nebo dle počtu přihlášených. Hraje se podle pravidel FIDE a Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid šach. Čekací doba na hráče je 20 minut.

Hodnocení: Zápasové body, skóre, vzájemný zápas.

Ceny: Hodnocení v celkovém pořadí:

1. místo: 1500,- Kč pro družstvo
2. místo: 1000,- Kč pro družstvo
3. místo: 500,- Kč pro družstvo

Nejlépe umístěné družstvo s průměrným ELO 1800 a nižším:  500,- Kč

Postup: Při pořádání republikového finále postupují první tři družstva v konečném pořadí za podmínek stanovených

Upozornění: Každé družstvo přinese 3 šachové soupravy a 3 jdoucí digitální hodiny. Omezené množství materiálu zapůjčí pořadatel za poplatek 40,- Kč za hodiny a 40,- Kč za šachovou soupravu

Občerstvení: Po dobu turnaje bude zajištěno občerstvení formou bufetu.