UNI Brno opět na cestě nahoru

Na Novoborském šachovém serveru vyšel článek Zdenka Závodného „UNI Brno opět na cestě nahoru“, kterému touto cestou děkuji za propagaci našeho klubu.

Nebudu zde citovat obsah článku, který si každý může přečíst na stránkách zmiňovaného serveru, ale na konci tohoto příspěvku připojuji několik fotografií Zdenka z prvních dvou našich zápasů v KP1, z nichž druhý (s Tetčicemi) se podařilo vyhrát a odstartovat tak onu „cestu nahoru“.

Historii klubu, kterou zkráceně článek také popisuje, máme i na našich stránkách (ve dvou podobách – klasická a zkrácená), a to zde.