Přebor Brna v bleskové hře

Jezdci Jundrov nás zvou na letošní přebory Brna v bleskové hře.

Družstva budou v sobotu 28.4.2018
Jednotlivci budou v sobotu 5.5.2018

Tempo                  : 2 x 5 minut 

Místnost               : Společenský sál v restauraci OKRUH PUB
                                 http://www.okruhpub.cz/
                                 Rybnická 75, Brno – Nový Lískovec, 634 00.

Právo účasti        :  V turnajích mohou hrát hráči bez omezení (tedy i mimobrněnští).

Harmonogram     : Prezence – 9:00 – 10:00 hod., 1. kolo – 10:15 hod.

Typ přílohy           : V turnajích bude uplatněna Příloha pravidel šachu ŠSČR pro rapid a                                                    bleskový šach

Rozhodčí              : Ondra Zámečník & kol.

Kontakt                 : Ing. Michal Šípek, mob: 602822769, e-mail: jezdcijundrov@seznam.cz

Materiál                : Pro předem přihlášené bude materiál zajištěn. Nepřihlášení donesou jednu                                          soupravu na každého lichého hráče

DETAIL TURNAJE

A. družstva – sobota 28. 4. 2018

Právo účasti : Bez omezení v jedné skupině. Startují čtyřčlenná družstva s možností 2 náhradníků
Systém : uzavřený turnaj, při větším počtu družstev Švýcarský systém
Startovné : 100 Kč – družstvo s libovolným složením hráčů; 50 Kč – družstvo brněnského klubu, složené z hráčů hrajících v sezoně 2017/18 za tento klub
Hodnocení : 1. zápasové body 2. skóre 3. vzájemný zápas. Pokud budou všechna tři pomocná hodnocení shodná, umístní se výše družstvo, které je níže nasazené.
Ceny : celkové pořadí 500, 400, 300 Kč plus věcné ceny
přebor Brna 600, 400, 200 Kč Souběh cen je možný.

B. jednotlivci – sobota 5. 5. 2018

Systém : Švýcarský systém na 11-15 kol (podle počtu účastníků).
Startovné : 100 Kč – nečlen brněn. šachového klubu; 50 Kč – člen brněn. šachového klubu
Hodnocení : 1. počet získaných bodů 2. lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 3. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů
4. Buchholz 5. Sonnenborn-Berger 6.vícekrát černé 7. los
Ceny : celkové pořadí 500, 400, 300 Kč plus věcné ceny; přebor Brna 300, 200, 100 Kč.
Souběh cen je možný.

Společná ustanovení :

Právo účasti : Účast je otevřená všem hráčům.
Do vyhodnocení přeborů MŠS Brna budou započítáni hráči hrající nebo hostující v
brněnských klubech v sezóně 2017-2018.
Přihlášky : na ředitele turnajů Ing. Michal Šípek, mob: 602822769, e-mail: jezdcijundrov@seznam.cz
Místnost : Společenský sál v restauraci OKRUH PUB http://www.okruhpub.cz/
Rybnická 75, 634 00 Brno – Nový Lískovec
Harmonogram : Prezence – 9:00 – 10:00 hod., 1. kolo – 10:15 hod.
Rozhodčí : Ondra Zámečník & kol.
Hrací tempo : 2x 5 minut
Typ přílohy : V turnajích bude uplatněna Příloha pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach
Čekací doba : 5 minut
Materiál : Pro předem přihlášené bude materiál zajištěn. Nepřihlášení zajistí hrací soupravu včetně
funkčních hodin na každého lichého hráče

PŘÍLOHA PRAVIDEL ŠACHU ŠSČR PRO RAPID A BLESKOVÝ ŠACH

A. Rapid šach

A1. V partii rapid šachu musí hráč dokončit všechny své tahy ve stanoveném čase, který činí nejméně 10 minut a méně než 60 minut pro každého hráče nebo, hraje-li se s přídavkem času, v takovém čase, aby počáteční čas + 60krát přídavek činil nejméně 10 minut a méně než 60 minut pro každého hráče.

A2. Hráči nemusí tahy zapisovat.

A3. Platí Turnajová pravidla Pravidel šachu FIDE, pokud nejsou upravena jinak následujícími Pravidly rapid šachu:

a. Jestliže oba hráči dokončili 10 tahů:

1. nelze změnit nastavení hodin, s výjimkou případů kdyby došlo k narušení časového harmonogramu soutěže.

2. nelze reklamovat nesprávné postavení kamenů a orientaci šachovnice. V případě nesprávného umístění krále nelze dělat rošádu. V případě nesprávného umístění věže nelze dělat rošádu s touto věží.

b. Rozhodčí uplatní článek 4 (Provedení tahu) pouze na žádost jednoho nebo obou hráčů.

c. Nepřípustný tah je dokončen až po spuštění soupeřových hodin. Soupeř je pak oprávněn reklamovat, že hráč provedl nepřípustný tah před tím, než sám provede tah. Pouze po takové reklamaci může rozhodčí zasáhnout. Jestliže jsou však oba králové v šachu nebo není dokončena proměna pěšce, rozhodčí podle možností zasáhne.

d.

1. Praporek se považuje za spadlý, když tento fakt oprávněně reklamuje jeden nebo oba hráči.

2. Hráč reklamuje svou výhru na čas tak, že zastaví oboje hodiny a informuje rozhodčího.

Rozhodčí nesmí na pád praporku upozornit, může tak však učinit v případě pádu obou praporků.

Reklamace je úspěšná za předpokladu, že po zastavení hodin je praporek reklamujícího hráče nahoře a soupeřův praporek je spadlý.

3. Jestliže oba praporky spadly jak je popsáno v 1 a 2, rozhodčí vyhlásí, že partie skončila remízou.

B. Bleskový šach

B1. V partii bleskového šachu musí hráč dokončit všechny své tahy ve stanoveném čase, který činí méně než 10 minut pro každého hráče nebo, hraje-li se s přídavkem času, v takovém čase, aby počáteční čas + 60krát přídavek činil méně než 10 minut.

B2. Platí:

a. Hra se řídí pravidly rapid šachu podle přílohy A, pokud nejsou těmito Pravidly bleskového šachu upravena

b. Nepoužije se příloha G Pravidel šachu FIDE a článek A3.c této přílohy.

c. Nepřípustný tah je dokončen po spuštění soupeřových hodin. Soupeř je pak oprávněn reklamovat výhru dříve, než provede svůj tah. Jestliže však soupeř nemůže dát mat hráčovu králi žádnou posloupností přípustných tahů, pak je hráč oprávněn reklamovat remízu dříve, než provede svůj tah. Jakmile soupeř provede tah, nelze nepřípustný tah opravit, pokud se hráči vzájemně nedohodnou jinak bez zásahu rozhodčího.