Přebor JmŠS – blesk družstev 2016

nahrávám mapu....

Datum / čas
21/05/2016
0:00

Místo konání
Společenský sál v restauraci OKRUH PUB


Místo :                      Společenský sál v restauraci OKRUH PUB http://www.okruhpub.cz/
                                  Rybnicá 75, Brno – Nový Lískovec, 634 00

Termín                       sobota 21. 5. 2016

Přihlášky:                  do 17. 5. 2015, výhradně el. poštou na e-mail: jezdcijundrov@seznam.cz
                                   Info: Ing. Michal Šípek, mob: 602822769

Právo účasti:             Čtyřčlenná družstva (a maximálně jeden náhradník) složená z kmenových hráčů oddílu sdruženého v JmŠS. Je povolena účast nejvýše jednoho cizince nebo jednoho hosta ve družstvu, pokud je tento cizinec resp. host na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 2015 – 2016. Všichni hráči družstva musí být registrovanými aktivními hráči ŠSČR. Zúčastnit se mohou i družstva nesplňující tyto podmínky, ale bez nároku na finanční cenu a bez nároku na postup.

Prezence:                   9:30–10:00 hod., 1. kolo v 10:10 hod., vyhlášení výsledků bude cca 10 minut po ukončení posledního kola. Předpokládané ukončení akce je do  15:00 hod.

Vklad:                         200,- Kč za družstvo

Ředitel turnaje:         Ing. Michal Šípek

Hlavní rozhodčí:       Bronislav Chmelíček

Tempo:                       2 x 5 min. na partii, losování programem Swiss-Manager

Systém:                      11–15  kol švýcarským systémem, se zápočtem na FIDE blesk ELO (možná změna na systém každý s každým)

Hodnocení:                Zápasové body, skóre, vzájemný zápas. Pokud budou všechna tři pomocná hodnocení shodná, umístí se výše družstvo, které je níž nasazené.

Ceny:                         Hodnocení v celkovém pořadí:

  1. místo:          1000,- Kč pro družstvo
  2. místo:            800,- Kč pro družstvo
  3. místo:            600,- Kč pro družstvo

Nejlépe umístěné družstvo s průměrným ELO 1800–2000    400,- Kč pro družstvo
Nejlépe umístěné družstvo s průměrným ELO 1600–1799    300,- Kč pro družstvo
Nejlépe umístěné družstvo s průměrným ELO do 1599         200,- Kč pro družstvo

Propozice
Startovní listina