Bleskový den Mirka Jurky 2016

Název:         Bleskový den Mirka Jurky
Termín:       neděle 5.6.2016
Místo:          Brno, FAST VUT, Veveří 331/95
Tempo:       2×5 minut nebo 2×3 minuty + 2 vteřiny / tah (dle hlasování u prezence)
Systém:      švýcarský na 15 kol se zápočtem na FIDE Blitz Elo
Přihlášky:   do 1.6.2016
Ceny:           37 finančních cen, celkem 16.150,-Kč
Kontakt:      Neklan Vyskočil – neklanv@seznam.cz; 774 256 842
Web:             http://www.skduras.cz